Zdrowie i bezpieczeństwo

Priorytetem Grupy Kapitałowej ENEA pozostaje niezmiennie bezpieczeństwo pracowników. Zasady zarządzania tym ważnym obszarem regulowane są przepisami prawa, wewnętrznymi instrukcjami i regulaminami, wśród których można wymienić np. „Regulamin prac pod napięciem” w ENEA Operatorm czy też „Procedurę identyfikacji potencjalnych wypadków i sytuacji awaryjnych oraz reagowanie w przypadku ich wystąpienia w ENEA Wytwarzanie SA w lokalizacji Świerże Górne”. Zasady bezpieczeństwa pracy regulowane są także ustaleniami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

Szkolenia BHP

W 2013 r. przeprowadzono wstępne i okresowe szkolenia BHP, szkolenia z udzielania pomocy przedmedycznej, czy z zakresu oceny ryzyka zawodowego.

W spółce ENEA Operator realizowano m.in. szkolenia w zakresie nowych technologii oraz aktualizacji przepisów bezpieczeństwa, a pracowników wyposażono w wysokiej jakości sprzęt i narzędzia do prac pod napięciem. W spółce od 24 października 2013 r. obowiązuje także nowa Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy dotycząca obsługi urządzeń elektroenergetycznych. W szkoleniach z Instrukcji wzięło udział 3421 pracowników spółki. Z kolei w spółce ENERGOBUD Leszno w 2013 r. wyodrębniono Centralną Jednostkę Służby BHP.

Konkursy promujące bezpieczeństwo

W Grupie Kapitałowej ENEA prowadzono działania promujące bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Pracownicy całej Grupy Kapitałowej ENEA  mogli rywalizować w konkursie wiedzy energetycznej „1 z 10 tysięcy”. Spółka ENEA Operator zorganizowała również konkurs „Prace pod napięciem”, który pozwolił wyłonić najlepszych specjalistów z zakresu bezpiecznej pracy pod napięciem. W trzeciej edycji konkursu zwyciężyli pracownicy oddziału ENEA Operator w Zielonej Górze.

Video

Prace pod napięciem

Upowszechnienie Prac pod napięciem (PPN) jako standardu działania w ENEA Operator, przynosi konkretne efekty:

  1. Podnosi jakość usług dystrybucyjnych. Stosowanie PPN sprawia, że podczas różnych zabiegów eksploatacyjnych i inwestycji nie musimy pozbawiać naszych klientów energii. PPN stosujemy również podczas przyłączania nowych klientów do sieci bez wyłączania istniejących.
  2. Radykalnie poprawia bezpieczeństwo pracy elektromonterów m.in. dzięki inwestycjom w narzędzia i sprzęt, przeszkoleniu ponad 1500 pracowników oraz wprowadzeniu jednolitych zasad organizacji i odpowiedzialności elektromonterów i kadry kierowniczej.
  3. Poprzez organizację Konkursu „Prace pod napięciem” oraz redagowania czasopisma „POTENCJAŁ - zasilanie bez przerwy”, propagujemy wśród elektromonterów oraz kadry kierowniczej zasady organizacji i wykonywania bezpiecznej pracy.
  4. W  2013 roku wykonano ponad 24 tys., a od początku wdrożenia Projektu około 90 tys. prac pod napięciem  podczas których nie wydarzył się ani jeden wypadek.

Wskaźnik wypadkowości

W 2013 r. wśród pracowników Grupy Kapitałowej ENEA zatrudnionych na umowę o pracę nie stwierdzono wypadku śmiertelnego.

Liczba wypadków i wskaźnik wypadkowości w spółkach Grupy Kapitałowej ENEA w 2013 r.

Nazwa spółkiLiczba wypadkówWskaźnik częstotliwości wypadków*
ENEA SA 2 4,87
ENEA Operator 37 9,02
ENEA Wytwarzanie 2 0,87
Elektrownie Wodne 2 12,12
PEC Oborniki 0 0
Elektrociepłownia Białystok 1 44
MEC Piła  1 6,17
Annacond Enterprises  0 0
ENEA Centrum  0 0
ENEA Trading  0 0
ENERGOBUD Leszno  9 14,74
Eneos 0 0
Energomiar  5 26,46
BHU SA 3 19,7
Hotel EDISON  0 0
Energetyka Poznańska Zakład Transportu  0 0
ITSERWIS  0 0
Centrum Uzdrowiskowe ENERGETYK  2 26,31
Energo-Tour  0 0

*wskaźnik częstości wypadków = 1000 × liczba wypadków / liczba zatrudnionych

Wypadek na terenie Elektrowni w Kozienicach

4 grudnia 2013 r., podczas prac przy rozbiórce komina nr 3 w Elektrowni w Kozienicach, doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęły cztery osoby – pracownicy podwykonawcy realizujący  roboty wewnątrz komina. Prace modernizacyjne zostały przerwane, a do badana  okoliczności zdarzenia przystąpiły odpowiednie służby pod nadzorem prokuratury. Pozostałym osobom pracującym przy rozbiórce komina oraz rodzinom ofiar zapewniono pomoc psychologiczną.