Relacje oparte na szacunku oraz zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz równe szanse rozwoju zawodowego są kluczowe dla spółek Grupy.

Pracownicy

W 2013 r. w spółkach Grupy Kapitałowej ENEA na umowę o pracę zatrudnionych było łącznie 9968 osób, w tym 2418 kobiet i 7550 mężczyzn .

Sukcesy Grupy Kapitałowej ENEA są wynikiem doświadczenia, zaangażowania i potencjału jej pracowników. Relacje oparte na szacunku oraz zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz równe szanse rozwoju zawodowego są kluczowe dla spółek Grupy.

Potwierdzeniem tego podejścia jest przyznanie spółce ENEA Wytwarzanie SA prestiżowego certyfikatu „Pracodawcy Przyjaznego Pracownikom” w konkursie organizowanym przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność”. Tytuł ten otrzymują organizacje przestrzegające przepisów prawa pracy i zapewniający pracownikom swobodę zrzeszania się w związkach zawodowych. Patronem konkursu jest Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Kluczowe dokumenty

Kodeks Pracy, Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (ZUZP) oraz procedury, regulaminy pracy, premiowania i wynagrodzeń dla poszczególnych spółek, są dokumentami regulującymi zarządzanie obszarem miejsca pracy w Grupie Kapitałowej ENEA.

Ponadto w spółce BHU istnieje także dokument „Równe traktowanie w zatrudnieniu”, który pomaga w przeciwdziałaniu praktykom dyskryminowania według płci.

W ENEA SA funkcjonuje natomiast „Wewnętrzna polityka postępowania w przypadku zgłoszenia lub wykrycia nieakceptowalnych zachowań w ENEA SA.”

Umowy zbiorowe

100% pracowników spółek ENEA SA, ENEA Operator ENEA Centrum, Elektrociepłowni Białystok, ENERGOBUD Leszno, Energomiar i Energo-Tour jest objętych umowami zbiorowymi.

Odsetek zatrudnionych objętych umowami zbiorowymi w 2013 r.

Nazwa spółki Odsetek zatrudnionych
objętych umowami
zbiorowymi w 2013 r.
Związki zawodowe, w których zrzeszeni
byli pracownicy spółki w 2013 r.
ENEA SA 100%
 • NSZZ „Solidarność” Organizacja Międzyzakładowa ENEA
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA SA
 • Związek Zawodowy Inżynierów i Techników Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Przy ENEA SA
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy Energetycznej ENEA SA Kadra
ENEA Operator 100%
 • NSZZ „Solidarność” Organizacja Międzyzakładowa ENEA
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA SA
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego Grupy Energetycznej ENEA SA 
 • Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Związku Zawodowego Inżynierów i Techników przy ENEA SA
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy Energetycznej ENEA SA „Kadra” 
ENEA Wytwarzanie  78,38%
 • Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” Organizacja Zakładowa w ENEA Wytwarzanie SA
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Energetyków w ENEA Wytwarzanie SA
 • Związek Zawodowy Pracowników Zmianowych w ENEA Wytwarzanie SA
Elektrownie Wodne 98,79% dla pracowników objętych ZUZP
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA Zakładowa Organizacja Związkowa MZZ PGK ENEA w Bydgoszczy
 • NSZZ „Solidarność” Komisja Międzyzakładowa ENEA
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego Grupy Energetycznej ENEA SA
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy Energetycznej ENEA SA „Kadra” 
PEC Oborniki Układem Zbiorowym objętych jest 97,36% pracowników 
 • Krajowy Związek Zawodowy Ciepłowników, (zrzeszonych 60% pracowników spółki)
Elektrociepłownia Białystok 100%
 • Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Elektrociepłowni Białystok SA
 • Samodzielny Związek Zawodowy Pracowników Inżynieryjno-Technicznych, Administracyjnych i Obsługi Elektrociepłowni Białystok SA
Miejska Energetyka Cieplna Piła  0
 • Krajowy Związek Zawodowy Ciepłowników
Annacond Enterprises  0 Nie dotyczy
ENEA Centrum  100%
 • Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” ENEA
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA
 • Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Związku Zawodowego Inżynierów i Techników przy ENEA SA
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy Energetycznej ENEA „Kadra”
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego Grupy Energetycznej ENEA
ENEA Trading  17,72%
 • Zakładowa Organizacja Związkowa Międzyzakładowego Związku Zawodowego Energetyków w ENEA Trading
 • Organizacja Podzakładowa nr 2 NSZZ „Solidarność” ENEA Poznań
ENERGOBUD Leszno  100%
 • NSZZ „Solidarność”
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA w Poznaniu
Eneos 98%
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA, NSZZ „Solidarność” Komisja Międzyzakładowa ENEA
Energomiar  100%
 • NSZZ „Solidarność” Międzyzakładowy Związek Zawodowy
BHU  63,40%
 • NSZZ „Solidarność”
Hotel EDISON  Nie dotyczy
 • NSZZ „Solidarność” Grupy Kapitałowej ENEA
 • MZZP Grupy Kapitałowej ENEA
Energetyka Poznańska Zakład Transportu  97%
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA
 • Organizacja Podzakładowa Nr 2 NSZZ „Solidarność” ENEA SA
ITSERWIS  0 Nie dotyczy
Centrum Uzdrowiskowe ENERGETYK  0%
 • Zakładowa Organizacja Związkowa MZZP Grupy Kapitałowej ENEA w Bydgoszczy
 • Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” ENEA
Energo-Tour  100%
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA SA
 • NSZZ „Solidarność”