Społeczności

Grupa Kapitałowa ENEA od wielu lat wspiera  społeczności lokalne m.in. poprzez rozbudowany program wolontariatu pracowniczego i zaangażowanie społeczne pracowników.

Priorytety i kierunki w zakresie działań społecznych w 2013 r. wyznaczała „Polityka zaangażowania społecznego Grupy Kapitałowej ENEA”. W pierwszej połowie 2014 r. Zarząd ENEA SA powołał do życia Fundację ENEA, której przekazano koordynację obszaru zaangażowania społecznego Grupy Kapitałowej ENEA. Fundacja ENEA rozpoczęła realizację celów statutowych w lipcu 2014 r.

Więcej o Fundacji ENEA http://www.enea.pl/fundacja/