W spółce ENEA SA opracowano i wdrożono nowy Model Kompetencji, który ma na celu efektywne wyłonienie kluczowych kompetencji pracowników.

Szkolenia i edukacja

Szkolenia rozwijające umiejętności pracowników Grupy są dopasowane do specyfiki działalności każdej ze spółek. Politykę szkoleniową regulują wewnętrzne procedury, takie jak: „Zasady realizacji polityki szkoleniowej w ENEA Operator” czy przyjęte w 2013 r. „Zasady realizacji inicjatyw szkoleniowych w ENEA SA”. Z kolei program kształcenia na uczelniach wyższych i w szkołach średnich określają „Ogólne zasady w zakresie kształcenia pracowników w Grupie Kapitałowej ENEA”.

W spółkach: ENEA SA, Elektrociepłownia Białystok, MEC Piła, czy ITSERWIS pracownicy mieli możliwość udziału w kursie języka angielskiego.

Edukacja w ENEA SA

Zgodnie z nowo przyjętymi  „Zasadami realizacji inicjatyw szkoleniowych w ENEA SA” plany szkoleń są dostosowane do indywidualnych potrzeb pracowników.

W spółce ENEA SA opracowano i wdrożono nowy Model Kompetencji, który ma na celu efektywne wyłonienie kluczowych kompetencji pracowników.  W trosce o jakość obsługi i satysfakcję Klienta przeprowadzono bilans kompetencji oraz wdrożono działania wspierające i pozwalające na uzupełnienie luk kompetencyjnych wśród pracowników odpowiedzialnych za sprzedaż i obsługę Klienta. Wyniki bilansu stały się podstawą do realizacji programu rozwojowego.

Szybkie i sprawne wdrożenie nowo zatrudnianych pracowników umożliwiają wypracowane standardy procesu adaptacji nowych członków zespołu.

Edukacja w ENEA Operator

Spółka ENEA Operator przeprowadza szereg specjalistycznych szkoleń stacjonarnych i e-learningowych dla swoich pracowników. Mogą oni rozszerzać swoje kompetencje dzięki takim szkoleniom, jak metodyka zarządzania projektami (260 uczestników), szkolenie dla kierowców z zakresu jazdy w terenie oraz szkolenie okresowe kierowców (433 uczestników), czy też szkolenie obowiązkowe z zakresu Polityki Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Ochrony Danych Osobowych. W ostatnim z nich uczestniczyło w 2013 r. 3615 pracowników spółki.

Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury zatrudnienia

Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadająca na:
Nazwa spółkiPracowników ogółem KobietyMężczyznNajwyższą kadrę zarządzającąDyrektorówKierowników średniego szczeblaPracowników operacyjnychPracowników biurowych
ENEA SA 40,2 33,8 49,5 0 79,1 67 0 34
ENEA Operator 46,77 20,4 54,29 10,66 11,84 21,37 58,76 20,6
ENEA Wytwarzanie  8,88 9,82 8,71 60 32,73 19,55 6,7 12,79
Elektrownie Wodne* 22,86 19,37 23,42 16 20 13,78 23,28 27,38
PEC Oborniki 18 16 17 16 32 0 10 41
Elektrociepłownia Białystok  Brak
danych
Brak
danych
Brak
danych
Brak
danych
Brak
danych
Brak
danych
Brak
danych
Brak
danych
MEC Piła  17,8 13,7 18,6 28 59 32,2 16,9 14,2
Annacond Enterprises  Brak
danych
Brak danych Brak
danych
Brak
danych
Brak
danych
Brak
danych
Brak
danych
Brak
danych
ENEA Centrum  17,32 21,77 28,43 0 64 45,48 0 10,5
ENEA Trading  25,49 30,94 21,37 0 28 40 0 21,6
ENERGOBUD Leszno  14**  Brak danych  Brak
danych
 Brak
danych
 Brak
danych
 Brak
danych
 Brak
danych
 Brak
danych
Eneos 16,35 8,75 18,86 20 20 15,5 16,54 16,34
Energomiar  10,46 8,64 11,21 28 33,6 21,57 6,87 15,5
BHU  10 10 10 20 20 22 30 10
Hotel EDISON  12 12 0 0 0 0 0 12
Energetyka Poznańska Zakład Transportu  6,1 3 6,6 8 0 14,7 6,2 3,7
ITSERWIS  1224 368 856 8 48 40 1096 32
Centrum Uzdrowiskowe ENERGETYK**  Brak
danych
 Brak danych  Brak
danych
 Brak
danych
 Brak
danych
 Brak
danych
 Brak
danych
 Brak
danych
Energo-Tour  0 0 0 0 0 0 0 0

*(Elektrownie wodne):

  • Bez wliczenia godzin lekcji języka angielskiego,
  • Bez wliczenia godzin z tyt. dofinansowania do studiów.

** Spółki nie prowadzą statystyk w ww. zakresie.