Mapa interesariuszy

 

Klienci

Kanały komunikacji
Kontakty bezpośrednie

Kontakt bezpośredni poprzez Biura Obsługi Klienta

Infolinia dla Klientów

Badania satysfakcji Klientów

Spotkania i wydarzenia organizowane dla kluczowych Klientów biznesowych

Media & online

Specjalne zakładki na stronie www.enea.pl dedykowane różnym Klientom, np. „Energia dla domu”, „Energia dla biznesu”

Forum Klienta na stronie www.enea.pl, czaty, blogi

Kanał ENERGIA NEWS www.elko.com.pl

Edukacja ekologiczna Klientów poprzez akcję „W kontakcie z naturą” i dedykowany jej portal edukacyjno-społecznościowy www.wkontakcieznatura.pl

Raporty i publikacje

Raport roczny

Raport CSR

Społeczności lokalne, opinia publiczna

Kanały komunikacji
Kontakty bezpośrednie

Bezpośrednie spotkania i współpraca z przedstawicielami społeczności lokalnych

Udział pracowników Grupy Kapitałowej ENEA, w tym ENEA S.A., w działaniach na rzecz społeczności lokalnych w ramach wolontariatu pracowniczego

Prelekcje i udział w wydarzeniach branżowych oraz dedykowanych społecznej odpowiedzialności biznesu

Media & online

Komunikacja poprzez media ogólnopolskie i lokalne

Strona www.enea.pl, w tym rozbudowana zakładka dedykowana społecznej odpowiedzialności biznesu, celom strategicznym ENEA S.A. w tym obszarze oraz sposobom ich realizacji

Profil na Facebooku dedykowany edukacji ekologicznej

Raporty i publikacje

Raport zaangażowania społecznego

Raport CSR

Środowisko naturalne

Kanały komunikacji
Raporty i publikacje

Nasz wpływ na środowisko naturalne komunikujemy m.in. poprzez sprawozdania i raporty przesyłane jednostkom administracji publicznej dedykowanej ochronie środowiska oraz poprzez Raport CSR.

Pracownicy

Kanały komunikacji
Kontakty bezpośrednie

Badania satysfakcji pracowników

Spotkania, szkolenia, wyjazdy integracyjne

Współpraca ze związkami zawodowymi

Spotkania i newslettery TOP 300

Program wolontariatu pracowniczego

Media & online

Intranet

Newslettery

Informacje przez radiowęzeł

Raporty i publikacje

Raport roczny

Raport CSR

Raport zaangażowania społecznego

Władze lokalne

Kanały komunikacji
Kontakty bezpośrednie

Bezpośrednie spotkania, udział w lokalnych wydarzeniach

Przedstawiciele ENEA S.A. biorą aktywny udział w pracach powołanej przez wojewodę wielkopolskiego grupy roboczej, której celem jest identyfikacja istotnych potrzeb społecznych oraz planowanie działań na rzecz ich realizacji

Konferencje

Media & online

Kanał ENERGIA NEWS www.elko.com.pl

Biuletyn pt. „Energetyczny samorząd”

Strona internetowa

Raporty i publikacje

Raport zaangażowania społecznego

Raport CSR

Więcej

Inwestorzy

Kanały komunikacji
Kontakty bezpośrednie

Biuro Relacji Inwestorskich

Bezpośrednie spotkania z inwestorami

Spotkania, np. road show, udział w wydarzeniach i prelekcje podczas nich

Media & online

Aplikacje dla relacji inwestorskich, dostępne na urządzeniach iPhone/iPad oraz smartfonach w systemie Android

Strona internetowa

Raporty i publikacje

Raporty bieżące, okresowe

Raport roczny

Raport CSR

Więcej

Organizacje pozarządowe, beneficjenci, partnerzy społeczni, instytucje naukowe

Kanały komunikacji
Kontakty bezpośrednie

Kontakt bezpośredni

Dialog w trakcie realizacji wspólnych projektów

Media & online

Strona internetowa

Formularz aplikacyjny dla beneficjentów

Raporty i publikacje

Raport zaangażowania społecznego

Raport CSR

Więcej

Kontrahenci i dostawcy

Kanały komunikacji
Kontakty bezpośrednie

Komunikacja bezpośrednia z dedykowanymi osobami do współpracy ze strony spółek Grupy

Konkursy i przetargi

Spotkania branżowe, targi

Media & online

Strona internetowa

Raporty i publikacje

Raport roczny

Raport CSR

Więcej

Organizacje branżowe

Kanały komunikacji
Kontakty bezpośrednie

Spotkania

Targi

Członkostwo w organizacjach

Uczestnictwo w grupach roboczych, władzach organizacji branżowych

Raporty i publikacje

Raport roczny

Raport CSR

Więcej

Media

Kanały komunikacji
Kontakty bezpośrednie

Spotkania z mediami

Media & online

Biuro prasowe i bieżąca komunikacja

Kontakt przez dedykowanego e-maila

Strona internetowa

Raporty i publikacje

Raport zaangażowania społecznego

Raport CSR

Administracja publiczna

Kanały komunikacji
Kontakty bezpośrednie

Bezpośrednie spotkania

Konferencje

Raporty i publikacje

Sprawozdania

Raport roczny

Raport CSR

Więcej