Jednym z priorytetowych działań podjętych w 2013 r. w obszarze miejsca pracy była realizacja projektu Centrum Usług Wspólnych (CUW).

Cele i priorytety

Poprawa dostępu pracowników do informacji korporacyjnych

W Grupie Kapitałowej ENEA działa system komunikacji wewnętrznej. Usprawnieniu komunikacji z pracownikami w Elektrowni Kozienice należącej do spółki ENEA Wytwarzanie SA służy osiem uruchomionych kiosków multimedialnych, które zapewniają dostęp do bieżących informacji pracownikom mających, ze względu na specyfikę pracy, utrudniony dostęp do komputera. Nowoczesne narzędzie informatyczne pozwala pracownikom korzystać z intranetu korporacyjnego i intranetu Elektrowni Kozienice, książki telefonicznej Grupy Kapitałowej ENEA oraz stron internetowych ENEA Wytwarzanie i ENEA SA

Przygotowanie do powstania Centrum Usług Wspólnych

Jednym z priorytetowych działań podjętych w 2013 r. w obszarze miejsca pracy była realizacja projektu Centrum Usług Wspólnych (CUW). Wdrożenie CUW wiąże się ze zmianą organizacji pracy i przesunięciami zatrudnienia pomiędzy spółkami licznej grupy pracowników. Dotyczy to w szczególności pracowników spółek z obszaru finansów, rachunkowości, obsługi Klienta i IT z największych spółek Grupy Kapitałowej.

Aby przygotować pracowników na zmiany, w 2013 i 2014 r. w spółkach ENEA SA, ENEA Operator, ENEA Wytwarzanie i ENEA Trading przeprowadzono cykl spotkań zarządu z pracownikami spółki, m.in. z kadrą z obszaru obsługi Klienta i Teleinformatyki. Dyrektorzy i kierownicy Projektów CUW zorganizowali do drugiej połowy 2014 r. blisko 80 spotkań z menedżerami, pracownikami i przedstawicielami związków zawodowych, podczas których przedstawiono założenia i cele projektu CUW oraz zasady przejścia do nowego pracodawcy.

Ponadto ENEA Centrum uruchomiła dedykowaną stronę intranetową poświęconą budowie Centrum Usług Wspólnych. Spółka wydała broszurę informacyjną dla pracowników i utworzyła skrzynkę mailową, na którą mogli oni kierować swoje pytania. Łącznie odpowiedziano na ponad 300 zadanych przez pracowników pytań.