Kontakt

Zapraszamy do kontaktu:
Joanna Maderska
Departament Komunikacji Korporacyjnej
email: csr@enea.pl

Informacje dotyczące celów strategicznych społecznej odpowiedzialności biznesu i realizujących je działań Grupy Kapitałowej ENEA, w tym wcześniejsze raporty, są dostępne na stronie http://www.firma.enea.pl/67/CSR/