Przyjęta w 2013 r. misja: „Wzrost wartości Grupy poprzez budowanie zaufania Klientów” jak i nowa strategia kładą nacisk na jakość obsługi i satysfakcję Klientów.

Cele i priorytety

Wszystkie działania Grupy Kapitałowej ENEA są realizowane z myślą o skutecznym spełnianiu oczekiwań i potrzeb naszych Klientów. Dotyczy to zarówno realizowanych inwestycji, zmian w ładzie korporacyjnym i innych kluczowych obszarach działalności Grupy, jak i praktyk bezpośrednio w relacjach z Klientami. Przyjęta w 2013 r. misja: „Wzrost wartości Grupy poprzez budowanie zaufania Klientów” jak i nowa strategia kładą nacisk na jakość obsługi i satysfakcję Klientów.

Więcej informacji o Strategii Korporacyjnej jest dostępnych w części „Strategia”.

Celem strategicznym Grupy jest budowa długotrwałych relacji z Klientem. Cel ten będzie realizowany poprzez:

  • rozwój atrakcyjnej oferty produktów i usług dopasowanych do potrzeb i oczekiwań Klientów
  • ciągłą poprawę poziomu jakości obsługi Klientów poprzez zapoczątkowany w 2012 r. „Program Zmiany Modelu Obsługi Klienta”
  • rozwój sprzedaży na terenie całej Polski z uwzględnieniem nowoczesnych kanałów - w tym uruchomienie dodatkowych punktów sprzedaży detalicznej

Dokumenty strategiczne w obszarze sprzedaży

W minionym roku w obszarze Strategii ENEA SA kontynuowała prace w ramach przyjętej w 2012 r. „Sprzedaży ENEA SA w obszarze handlu detalicznego na lata 2013-2016”. Głównymi filarami tej strategii są:

  • ekspansja sprzedaży detalicznej,
  • efektywność obsługi Klienta,
  • efektywność w handlu hurtowym.

Wraz z nową Strategią Korporacyjną Grupy Kapitałowej ENEA w 2014 r., przyjęte zostały strategie obszarowe, wśród nich „Strategia Obszaru Sprzedaży Grupy Kapitałowej ENEA na lata 2014-2020”.

Podstawowe cele biznesowe dla obszaru „Sprzedaż”

sprzedaz

Wskaźniki czasów trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za rok 2013r.

 WskaźnikWartośćJednostka
Liczba odbiorców  2.438.037 [szt.] 
SAIDI dla przerw planowanych *  127,39 [min.] 
SAIDI dla przerw nieplanowanych *  353,5 [min.] 
SAIDI dla przerw nieplanowanych z uwzględnieniem przerw katastrofalnych *  415,33 [min.] 
SAIFI dla przerw planowanych *  0,51  
SAIFI dla przerw nieplanowanych *  4,18  
SAIFI dla przerw nieplanowanych z uwzględnieniem przerw katastrofalnych  4,21  
MAIFI  2,31